Sjedište

Trg Lava Mirskog 1
Osijek

Pogon

Ratarska 70
Bijelo Brdo

Telefon

031-294-121

Email

info@bboil.hr